All Posts By

NewTeam Editor

Digitale wereld versterkt huidige markt

By | Actualiteiten, Innovatie | No Comments

De wereld van on-demand en streamingsdiensten groeit explosief. Streamingsdiensten zoals Spotify en Netflix maken het mogelijk om tegen betaling films, series en muziek online te bekijken en beluisteren. De razendsnelle ontwikkelingen op digitaal gebied zullen de bioscoop, bibliotheek en de muziekwinkel echter niet vervangen. Dat denkt multidisciplinaire internetexpert en ondernemer Danny Mekić.

“Terwijl we steeds vaker zijn gaan streamen en downloaden, gaan we ook steeds vaker naar de film en concerten. Het lijkt er dus op dat de digitale wereld tot nu toe ons verlangen naar leuke ervaringen alleen maar heeft versterkt.” Ondanks dat heeft het wel voor veranderingen gezorgd. Waar we eerst nog vol spanning een half jaar moesten wachten op die ene populaire film die al te zien was in Amerika, kunnen we tegenwoordig sneller aan die film komen. “Het is goed om voor een film meerdere lanceringsmoment te hebben, want dat zorgt voor meer PR. Maar dat pikt de consument niet meer. Als premières niet wereldwijd op het zelfde moment plaatsvinden, dan zal de consument niet wachten tot de filmmaatschappij besloten heeft dat de film ook in Nederland te zien is”, vertelt Mekić.

Als we terug gaan in de tijd zien we dat streamingsdiensten zijn ontstaan in een periode waarin videocassettes en DVD’s nog steeds primaire media waren. “Makers en producenten zaten nog erg vast aan fysieke dragers, terwijl de consument eigenlijk al een soort emancipatieslag gemaakt had.” Opeens hadden we daar de mobiele telefoon, mp3-spelers, iPods en allerlei nieuwe dragers voor media. Volgens Mekić was dit het startpunt.

Met de muziekdiensten Napster en Kazaa kwam de muziekwereld als eerste in beweging, en zo ging het balletje rollen. Wat voor muziek kon was ook mogelijk met bewegend beeld. “Je wil als consument netjes betalen voor muziek en films, maar op het moment dat je niet legaal aan een film of een nummer kan komen, dan bood de industrie eigenlijk niet veel anders dan dat je gedwongen werd om maar illegaal te downloaden.

Streamingsdiensten zijn daar een reactie op geweest.” Het heeft er zelf voor gezorgd dat illegaal downloaden veel minder wordt gedaan. “Je moet het heel makkelijk maken om tegen betaling een films te zien of muziek te beluisteren, zodat het helemaal niet meer aantrekkelijk is om te downloaden.”

Ondanks het gemak en de laagdrempeligheid kleven er ook nadelen aan deze populaire diensten. Er zijn afspeellijsten ontwikkeld met zowel bekende als onbekende artiesten, maar er wordt vooral de nadruk gelegd op populaire muziek of films. “Bij Spotify zie je dat de artiesten die al bekend zijn ook het vaakst worden beluisterd. Artiesten die nieuw of nog onbekend zijn, die worden veel minder beluisterd. De vraag is dus in hoeverre gaan we waarderen wat nog niet bekend of populair is, maar daar hebben ze nog geen antwoord op.”

Vroeger bepaalde platen- en filmmaatschappijen wat populair zou worden, dat hing namelijk van de hoeveelheid marketing af. De internetexpert ziet vooral gevaren in de eigen content die streamingsdiensten maken. “Netflix is niet alleen een dienst waar je films en series kunt bekijken, maar ze zijn ook zelf eigen materiaal gaan produceren. Waardoor niet de beste films bekeken gaan worden, maar de films waar Netflix een commercieel belang bij heeft.” Volgens Mekić zijn de diensten een goede ontwikkeling, maar moet er nog wel het een en ander aangepast worden zodat het voor zowel de consument als voor de artiesten en acteurs een mooie aanvulling is binnen de digitale wereld.

Door: Noor Boonen & Annebelle Nooteboom

Standaarden zijn een voorwaarde voor innovatie

By | Innovatie | No Comments

Op 23 maart sprak Danny Mekic’ op het GS1 congres in ’s Hertogenbosch over de met technologie doorspekte toekomst die de samenleving ongekend snel genaderd is. Terwijl wetenschappers en ontwikkelaars bezig zijn met het aanleggen van een wereldwijd dekkend internet met behulp van drones en luchtballonnen, vertelt hij, vinden 3D-printers, robots en zelflerende computerprogramma’s steeds meer hun weg naar ons dagelijks leven.

Danny maakt duidelijk dat het succes van nieuwe technologieën alleen plaatsvindt bij de gratie van standaarden. Of dat nu gaat om een implementatie van een bestaande standaard of juist het vestigen van een nieuwe, om innovatie te laten slagen mag een standaard niet ontbreken. Het is volgens hem dan ook geen wonder dat de helft van de meest succesvolle technologiebedrijven platforms zijn. Apple’s appstore produceert (bijna) geen apps, Facebook produceert geen content, Uber heeft geen auto’s en AirBnB bezit geen vastgoed. Toch zijn deze bedrijven extreem succesvol. Dat komt, legt Danny uit, omdat zij erin geslaagd zijn een nieuwe standaard te introduceren voor het delen van content, kamers, auto’s en apps.

Ook voor organisaties met een minder commerciële inslag zijn standaarden onmisbaar. Als ICT-systemen, programma’s en gegevens niet op elkaar afgestemd zijn dan brengt vernieuwing veel werk en kosten met zich mee. Een standaard voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het beheer van gegevens maakt deze processen veel efficiënter, goedkoper en makkelijker uit te voeren. Zo kan een internationale organisatie bijvoorbeeld in verschillende landen tegelijkertijd aan innovaties werken zonder dat de ontwikkelteams zich daarbij zorgen hoeven te maken over de implementatie van hun resulterende werk.

Het gebrek aan standaarden of de veroudering van bestaande standaarden staat innovatie nog te vaak in de weg, meent Danny. Daarom is het belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen goed in de gaten te houden zodat bedrijven en organisaties niet alleen intern, maar ook onderling standaarden verleggen om innovatie de ruimte te geven.

WhatsAppende artsen: een zorg of een zegen?

By | Actualiteiten, Gezondheidszorg, Televisie | No Comments

Artsen, verplegers en ander medisch personeel hebben in WhatsApp een uitkomst gevonden om snel en efficiënt te communiceren tijdens ingewikkelde en intensieve procedures. De chatservice biedt een uitkomst bij het coördineren van de logistiek rond bijvoorbeeld donortransplantaties, waarbij artsen niet altijd een hand vrij heeft om de telefoon op te nemen. Het overgrote deel van het medisch personeel in Nederland geeft aan regelmatig van WhatsApp-groepen gebruik te maken. Naast coördinatie biedt de app ook aan artsen de mogelijkheid om moeilijke casussen aan elkaar voor te leggen en advies te krijgen met betrekking tot ingewikkelde diagnoses.

Het uitwisselen van medische data is echter aan strenge wetgeving gebonden. WhatsApp-verkeer gaat over de servers van Facebook en voldoet daarmee niet aan de privacy-eisen die de wetgeving daaraan stelt. Aanvankelijk gaf de artsenfederatie KNMG geen negatief advies af over het gebruik van WhatsApp: zolang de verstuurde informatie niet te herleiden is tot de patiënt, stond de federatie het delen van medische informatie via de app toe.

Bij EenVandaag op 23 februari sprak Danny Mekić zijn zorgen uit over data-uitwisseling via WhatsApp, maar zolang er geen veiliger alternatief is en er levens mee gered worden, begrijpt hij dat het gebruik van WhatsApp gedoogd wordt. Danny ziet veel belofte in een app die voor dit doel ontwikkeld wordt: uit de zorgen over privacy en wetgeving omtrent de data ontstond de app MDLinking. Deze app maakt het mogelijk voor artsen om met elkaar te communiceren via een beveiligde verbinding. De gebruiker logt in met een vingerafdruk of een wachtwoord, waardoor alleen de ontvanger de berichten kan lezen.

Niet lang na de uitzending maakte de artsenfederatie KNMG kenbaar dat het gebruik van WhatsApp voor het delen van patiëntinformatie niet toegestaan is.

Innovatie door startups te kopen

By | Uncategorized | No Comments

In de SkyDeck hangar in Teuge gaf Danny Mekic’ op 10 februari een lezing aan professionals uit de M&A sector over technologische vooruitgang, innovatie en de gevolgen daarvan voor gevestigde bedrijven. 

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, vertelde Danny, waardoor grote, gevestigde bedrijven steeds meer moeite hebben om innovatief te blijven. Startups, kleine, jonge bedrijven met technisch onderlegd personeel, profiteren juist van de snel veranderende wereld, omdat zij met hun kennis van technologie flexibel meebewegen met vragen uit de markt. Op die manier gebruiken zij technologie om diensten die voorheen door grote organisaties zoals banken geleverd werden aan te bieden op een manier die makkelijker, sneller en goedkoper is.

Startups kleden sectoren uit om zich volgens volledig te storten op één onderdeel ervan. Het is volgens Danny niet een kwestie van of een bepaalde sector door startups aangepakt zal worden, maar wanneer. Dat hangt namelijk samen met de hoeveelheid kennis die vereist is, de wetgeving waaraan de sector gebonden is en, kort gezegd, hoe leuk het is om in de sector actief te zijn.

Grote bedrijven die ooit geroemd werden om hun stabiliteit zien zich gedwongen om zich aan te passen aan de Nieuwe Wereld, deelde Mekic’. ‘Het is dan ook geen wonder dat een bedrijf als Google ieder jaar tweehonderdvijftig startups opkoopt om innovatief te blijven,’ zegt hij.

Om te kunnen innoveren moet er eerst kritisch gekeken worden naar de hiërarchische piramide waar nog veel bedrijven (soms onbewust) op gebouwd zijn. Innovatie kan pas succesvol zijn als dat op alle lagen van die piramide aanwezig is. Het onderbrengen van innovatie in een aparte afdeling heeft volgens Danny dan ook weinig zin als daardoor de rest van het bedrijf zich niet langer verantwoordelijk voelt voor vernieuwing.

Hoe werf je jonge, talentvolle ICT’ers?

By | Innovatie, Social Media | No Comments

Tijdens de Inhousedag Big Data door de Rijksoverheid werd jong ICT-talent geïnspireerd door verschillende lezingen, breakout-sessies en discussies. De Kromhoutkazerne in Utrecht stond op 28 januari in het teken van Big Data en hoe de verschillende overheidsinstanties daarmee aan de slag zijn gegaan. De bijeenkomst werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Danny Mekic’ en DJ Bastiaan Boog. Online Jockey Tim van Waard hielt social media in de gaten om vragen en opmerkingen uit het publiek een podium te geven.

Na twee lezingen van Willem Steenis (CIO RIVM) en Hans Wanders (CIO Rijk) over Big Data werden acht directeuren van rijksorganisaties door het publiek ondervraagd over wat Big Data binnen hun organisatie betekent: Harry Wijnhoven (CBS), Evert Jan Hummelen (ACM), Simone Dobbelaar (Logius), Wouter Hooymayers (Belastingdienst), Peter den Held (SSC-ICT), Nienke Zeijlemaker (Rijkswaterstaat CIV), Adrie Kerkvliet (Auditdienst Rijk) en Brigadegeneraal Jean-Paul Duckers (Defensie) stonden tijdens deze sessie de aanwezigen te woord.

Na afloop werden de deelnemende studenten door vertegenwoordigers van negen verschillende overheidsinstanties in korte pitches overgehaald om nader kennis te maken in de breakout-sessies. In die sessies gingen de deelnemers aan de slag met Big Data vraagstukken waarmee de door hun gekozen instanties dagelijks te maken krijgen. Afsluitend werd door Sylvia Bronmans het Rijks ICT Traineeship gelanceerd, waarvoor de aanwezigen zich direct konden aanmelden.

Het evenement, bedacht door Roel Dekker samen met NewTeam, werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar won het evement de Gouden Mier, een belangrijke onderscheiding voor aansprekende en vernieuwende initiatieven binnen het Rijk. De Inhousedag was dit jaar weer een groot succes: er waren twee keer meer aanmeldingen dan plaatsen.

Gezondheidszorg verandert door technologische ontwikkelingen

By | Gezondheidszorg, Innovatie, Lezingen | No Comments

Tijdens het ‘Knee Congress’ in Antwerpen op 18 december sprak Danny Mekic’ orthopedische chirurgen toe over de razendsnelle ontwikkelingen van technologie en hoe daardoor met name de gezondheidszorg aan het veranderen is. Door nieuwe materialen, apparaten, robots en technieken worden ingewikkelde en voorheen zelfs onmogelijke ingrepen met steeds meer succes uitgevoerd, vertelde hij.

Chirurgen in opleiding kunnen vanuit huis via 360 graden video meekijken in de operatiekamer. Het internet biedt bovendien ongekende mogelijkheden voor patiëntcontact en nabehandeling, waardoor artsen meer tijd voor hun patiënten kunnen nemen. Eén belangrijke kanttekening die Danny daarbij plaatst is dat nieuwe technologieën aan ondeskundige patiënten de mogelijkheid bieden medische informatie te verzamelen, te delen en daaruit (mogelijk verkeerde) conclusies te trekken. Zo kan het voorkomen dat iemand van een arts een bepaalde behandeling of medicijn eist, zonder daarbij de deskundigheid van de arts zelf te raadplegen.

Naast deze ontwikkelingen wordt er gewerkt aan sensoren waarmee patiënten zelf thuis hun waardes kunnen afmeten. Aan de hand van die data kan een arts dan advies geven zonder dat één van beide het huis uit hoeft. Dat werpt wel vragen op, stelde Danny, over privacy, databeheer en cyberveiligheid, want van wie zijn de data die met zo’n sensor verzameld worden? Misschien nog belangrijker is hoe die data opgeslagen worden en wie er toegang toe heeft.

De gezondheidszorg staat een interessante tijd te wachten, vindt Danny. Grote technologische ontwikkelingen komen samen om voor veel problemen oplossingen te bieden, maar het is belangrijk om waakzaam te blijven voor de gevolgen daarvan.

Begrijpen wij de robots straks nog wel?

By | Uncategorized | No Comments

Samen met Mike van Rijswijk deelde Danny Mekic’ op de ledenavond van Rabobank Rijk van Nijmegen in het Concertgebouw De Vereeniging op 26 januari zijn visie op technologie en de toekomst. De ontwikkelingen op dit gebied gaan namelijk sneller dan de meeste mensen zouden inschatten.

Had in 1999 nog maar 10% van de Nederlanders toegang tot een mobiele telefoon, zijn er tegenwoordig meer mensen op aarde met een smartphone dan met een eenvoudige tandenborstel. Weinigen hadden verwacht dat deze ontwikkeling zo snel zou gaan en, vertelde Danny, zo geldt dat ook voor de ontwikkelingen die op dit moment in de kinderschoenen staan. 3D-printers, drones en virtual reality zijn daar voorbeelden van. Volgens hem krijgt iedereen op den duur te maken met een ‘mental gap:’ het gat tussen iemands begrip van de mogelijkheden en implicaties van technologie en de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan. Dit gat wordt steeds groter naarmate technologie zich sneller ontwikkelt, terwijl ons begrip ervan maar geleidelijk toeneemt.

Mike van Rijswijk sloot de avond af met een demonstratie van de robot NAO, die met motoren, sensoren, microfoons en camera’s commando’s, gezichten en objecten herkent. Net als op een smartphone kan de NAO worden uitgerust met verschillende apps, die de robot vervolgens op commando kan activeren. Zo danste de robot onder andere op populaire muziek en volgde hij aanwezigen na afloop door de foyer.

Mike en Danny schetsten een positief beeld van de toekomst waarin technologie het leven makkelijker maakt. Het is belangrijk daarbij ook kritisch te blijven kijken naar deze ontwikkelingen, stelde Danny echter. Vragen over privacy, databeheer en cyberveiligheid worden steeds belangrijker naarmate technologie verder doordringt in de samenleving.

Iedereen kan innoveren!

By | Uncategorized | No Comments

Wat is de invloed van technologie op de food-, foodservice- en drogisterijsectoren? Welke nieuwe mogelijkheden en noodzakelijke veranderingen ontstaan naar aanleiding van technologische ontwikkelingen? Tijdens de bijeenkomst van de netwerkgroep Immensa in Beesd van 2 februari werden jonge talenten uit die sectoren door Danny Mekic’ toegesproken over deze vraagstukken.

Technologische ontwikkeling gaat steeds sneller, vertelde hij, en is tegenwoordig in die mate tot de samenleving doorgedrongen dat bedrijven die gebouwd zijn op de industriële fundamenten van de vorige eeuw drastische aanpassingen moeten doen om succesvol te blijven. De structuren van deze bedrijven die voorheen stabiliteit en continuïteit garandeerden, werken hen nu tegen in het ontwerpen van nieuwe en innovatieve strategieën.

Om daadwerkelijk te kunnen innoveren is het belangrijk om met een leeg vel en met grondige kennis van beschikbare technologieën en de samenleving de organisatie volledig opnieuw uit te vinden. Op deze manier voorkom je dat oude structuren en gedachtegang innovatie in de weg staan. Jonge mensen zijn voor innovatie onmisbaar. Daarmee bedoelt Danny niet alleen mensen die jong zijn van leeftijd, maar ook mensen die nog niet lang bij een bepaald bedrijf werken. Doordat hun perspectief op belangrijke vraagstukken nog niet beïnvloedt is door de organisatie, is hun rol in de ontwikkeling van een innovatieve strategie onmisbaar.

Om direct met de inspiratie uit Danny’s lezing aan de slag te gaan, gingen de aanwezigen met elkaar in groepen uiteen om een pitch te bedenken voor een toekomstig bedrijf in de aan hun toegewezen sector. Drones, 3D-printers, zelfrijdende auto’s, elke vorm van technologie en iedere denkbare innovatie werd onder handen genomen om de sector zo succesvol en innovatief mogelijk te maken. Uit de pitches die volgden uit de sessie werd duidelijk dat iedereen kan innoveren, als we de barrières — de ‘ja, maars,’ angsten, ego’s en targets — wegnemen.

The Need for Speed: de toekomst van het netwerk

By | Uncategorized | No Comments

Tijdens het KPN Wholesale Event: the Need for Speed op 4 februari in Den Haag ging Danny Mekic’ in gesprek met verschillende gasten over de toekomst van internet en telefonie in Nederland. De smartphone deed haar intrede nog maar kortgeleden, maar is nu een niet weg te denken onderdeel van de samenleving. Met de groeiende hoeveelheid smartphoneverbindingen, de stijgende kwaliteit van online video en het steeds groter aantal uren dat men verbonden is met het internet zijn er een aantal cruciale aspecten veranderd voor telecomaanbieders, maar ook voor organisaties die content aanbieden via deze netwerken.

Allereerst sprak Danny over deze ontwikkelingen met Jildou van der Bijl, hoofdredacteur van LINDA., en Marjolijn Kamphuis, oprichter van tech sites Dutchcowgirls en Numrush. Het gebruik van smartphones om toegang tot het internet te krijgen is explosief toegenomen. Bovendien worden ook de gebruikers steeds veeleisender als het gaat om de prestaties van het netwerk. ‘Als een filmpje niet binnen vijf seconden begint met afspelen, dan haak ik af.’ Daarnaast deelt Marjolijn de nieuwste trends op het gebied van internetstreaming: livestream apps, waarmee mensen ieder moment van hun leven online kunnen delen, 360 graden video, waarbij de kijker zelf rond kan kijken in een video en streaming games, waarbij een game vanaf een centrale naar het beeldscherm van de gamer gestreamed wordt. Al deze trends brengen een enorme toename aan dataverkeer met zich mee. In combinatie met de veeleisende gebruiker betekent dit dat het netwerk hier grondig op voorbereid moet zijn.

In de volgende sessie interviewde Danny vijf verschillende directeuren van verschillende onderdelen van KPN Wholesale over de noodzakelijke vernieuwingen aan zowel het vaste, als het mobiele netwerk. Volgens hen gaat het niet om hoeveel MB’s iemand thuis ontvangt, maar juist om de betrouwbaarheid van het netwerk.

Nieuwe technologie biedt mogelijkheden

By | Innovatie, Lezingen | No Comments

Tijdens de ledenavond van Rabobank Helmond op 2 november spraken Danny Mekic’ en Herman van Bolhuis zeshonderd leden toe over hoe technologie ons leven steeds ingrijpender aan het veranderen is.

Het nieuws op het gebied van technologie wordt tegenwoordig gedomineerd door drones, zelfrijdende auto’s, 3D-printers en virtual reality. We horen vaak over nieuwe technologieën, maar echt werkelijkheid lijkt het vaak nog niet. Danny illustreerde hoe we technologische ontwikkelingen steeds weer onderschatten totdat ze plotseling alomtegenwoordig zijn. Als voorbeeld noemde hij de smartphone, die in korte tijd niet uit het straatbeeld weg te denken is. Op dezelfde manier zullen we in de toekomst nieuwe technologieën omarmen alsof ze nooit zijn weggeweest. 

Tijdens bijeenkomst gaf Danny gaf hij inzicht in de manier waarop nieuwe technologieën vandaag de dag al worden toegepast in de praktijk. ‘Nieuwe technologieën maken het leven makkelijker, maar bieden ook uitdagingen,’ zo stelde hij. Wat betekent de toename van robotica bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid? En wat betekent de komst van de 3D-printer voor de productie-industrie? Herman van Bolhuis ging in zijn presentatie dieper in op de mogelijkheden van 3D-printers voor onze samenleving. Zo is er inmiddels een 3D-printbare fiets op het internet verschenen die zonder technische kennis met de juiste printer en materialen door iedereen te produceren is. 3D-printing wordt steeds preciezer en biedt daardoor steeds meer mogelijkheden in de meest uiteenlopende sectoren. Zo helpt Herman piloten in vliegsimulatoren door vervangende onderdelen in de simulator voor een fractie van de originele prijs te printen. Herman eindigde zijn lezing met een spectaculaire demonstratie van de geprinte gitaar die hij met zijn bedrijf geproduceerd heeft.