‘De jeugd heeft de toekomst’ is als credo zó oud en vaak gebruikt, dat het sleets en afstands raakt. Toch zit er een grote kern van waarheid in. Democratische regimes over de hele wereld hebben te kampen met teruglopende statistieken als het gaat om interesse en participatie van burgers. Gezien de grote en snelle veranderingen van de 21ste eeuw is het pure noodzaak om de nieuwe generaties, die over enkele jaren de samenleving zullen dragen, te betrekken bij politieke processen. Maar hoe interesseer je een puber voor zoiets ‘saais en stoffigs’ als de Tweede Kamer of de Provinciale Staten? Politiek is veelal onbekend en onbekend – of ligt het niet zo helder? In onze ervaring is dit diffuus en zijn er diverse manieren om jongeren te interesseren voor politiek. NewTeam heeft ervaring met diverse democratische instituties en zelf jongeren in huis die zich dagelijks met dit vraagstuk bezig houden.