Skip to main content
Tag

personeel

WhatsAppende artsen: een zorg of een zegen?

By Actualiteiten, Gezondheidszorg, TelevisieNo Comments

Artsen, verplegers en ander medisch personeel hebben in WhatsApp een uitkomst gevonden om snel en efficiënt te communiceren tijdens ingewikkelde en intensieve procedures. De chatservice biedt een uitkomst bij het coördineren van de logistiek rond bijvoorbeeld donortransplantaties, waarbij artsen niet altijd een hand vrij heeft om de telefoon op te nemen. Het overgrote deel van het medisch personeel in Nederland geeft aan regelmatig van WhatsApp-groepen gebruik te maken. Naast coördinatie biedt de app ook aan artsen de mogelijkheid om moeilijke casussen aan elkaar voor te leggen en advies te krijgen met betrekking tot ingewikkelde diagnoses.

Het uitwisselen van medische data is echter aan strenge wetgeving gebonden. WhatsApp-verkeer gaat over de servers van Facebook en voldoet daarmee niet aan de privacy-eisen die de wetgeving daaraan stelt. Aanvankelijk gaf de artsenfederatie KNMG geen negatief advies af over het gebruik van WhatsApp: zolang de verstuurde informatie niet te herleiden is tot de patiënt, stond de federatie het delen van medische informatie via de app toe.

Bij EenVandaag op 23 februari sprak Danny Mekić zijn zorgen uit over data-uitwisseling via WhatsApp, maar zolang er geen veiliger alternatief is en er levens mee gered worden, begrijpt hij dat het gebruik van WhatsApp gedoogd wordt. Danny ziet veel belofte in een app die voor dit doel ontwikkeld wordt: uit de zorgen over privacy en wetgeving omtrent de data ontstond de app MDLinking. Deze app maakt het mogelijk voor artsen om met elkaar te communiceren via een beveiligde verbinding. De gebruiker logt in met een vingerafdruk of een wachtwoord, waardoor alleen de ontvanger de berichten kan lezen.

Niet lang na de uitzending maakte de artsenfederatie KNMG kenbaar dat het gebruik van WhatsApp voor het delen van patiëntinformatie niet toegestaan is.

Innovatie door startups te kopen

By Niet gecategoriseerdNo Comments

In de SkyDeck hangar in Teuge gaf Danny Mekic’ op 10 februari een lezing aan professionals uit de M&A sector over technologische vooruitgang, innovatie en de gevolgen daarvan voor gevestigde bedrijven. 

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, vertelde Danny, waardoor grote, gevestigde bedrijven steeds meer moeite hebben om innovatief te blijven. Startups, kleine, jonge bedrijven met technisch onderlegd personeel, profiteren juist van de snel veranderende wereld, omdat zij met hun kennis van technologie flexibel meebewegen met vragen uit de markt. Op die manier gebruiken zij technologie om diensten die voorheen door grote organisaties zoals banken geleverd werden aan te bieden op een manier die makkelijker, sneller en goedkoper is.

Startups kleden sectoren uit om zich volgens volledig te storten op één onderdeel ervan. Het is volgens Danny niet een kwestie van of een bepaalde sector door startups aangepakt zal worden, maar wanneer. Dat hangt namelijk samen met de hoeveelheid kennis die vereist is, de wetgeving waaraan de sector gebonden is en, kort gezegd, hoe leuk het is om in de sector actief te zijn.

Grote bedrijven die ooit geroemd werden om hun stabiliteit zien zich gedwongen om zich aan te passen aan de Nieuwe Wereld, deelde Mekic’. ‘Het is dan ook geen wonder dat een bedrijf als Google ieder jaar tweehonderdvijftig startups opkoopt om innovatief te blijven,’ zegt hij.

Om te kunnen innoveren moet er eerst kritisch gekeken worden naar de hiërarchische piramide waar nog veel bedrijven (soms onbewust) op gebouwd zijn. Innovatie kan pas succesvol zijn als dat op alle lagen van die piramide aanwezig is. Het onderbrengen van innovatie in een aparte afdeling heeft volgens Danny dan ook weinig zin als daardoor de rest van het bedrijf zich niet langer verantwoordelijk voelt voor vernieuwing.

Startups kopen om innovatief te blijven

By Actualiteiten, Innovatie, LezingenNo Comments

In de SkyDeck hangar in Teuge gaf Danny Mekic’ op 10 februari een lezing aan professionals uit de M&A sector over technologische vooruitgang, innovatie en de gevolgen daarvan voor gevestigde bedrijven. 

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, vertelde Danny, waardoor grote, gevestigde bedrijven steeds meer moeite hebben om innovatief te blijven. Startups, kleine, jonge bedrijven met technisch onderlegd personeel, profiteren juist van de snel veranderende wereld, omdat zij met hun kennis van technologie flexibel meebewegen met vragen uit de markt. Op die manier gebruiken zij technologie om diensten die voorheen door grote organisaties zoals banken geleverd werden aan te bieden op een manier die makkelijker, sneller en goedkoper is.

Startups kleden sectoren uit om zich volgens volledig te storten op één onderdeel ervan. Het is volgens Danny niet een kwestie van of een bepaalde sector door startups aangepakt zal worden, maar wanneer. Dat hangt namelijk samen met de hoeveelheid kennis die vereist is, de wetgeving waaraan de sector gebonden is en, kort gezegd, hoe leuk het is om in de sector actief te zijn.
Grote bedrijven die ooit geroemd werden om hun stabiliteit zien zich gedwongen om zich aan te passen aan de Nieuwe Wereld, deelde Mekic’. ‘Het is dan ook geen wonder dat een bedrijf als Google ieder jaar tweehonderdvijftig startups opkoopt om innovatief te blijven,’ zegt hij.

Om te kunnen innoveren moet er eerst kritisch gekeken worden naar de hiërarchische piramide waar nog veel bedrijven (soms onbewust) op gebouwd zijn. Innovatie kan pas succesvol zijn als dat op alle lagen van die piramide aanwezig is. Het onderbrengen van innovatie in een aparte afdeling heeft volgens Danny dan ook weinig zin als daardoor de rest van het bedrijf zich niet langer verantwoordelijk voelt voor vernieuwing.

Verbouwing gemeentehuis Amsterdam Stopera

By Nieuws uit eigen keukenNo Comments

Wethouder Pieter Litjens van de Gemeente Amsterdam heeft NewTeam gevraagd te adviseren bij de grondige verbouwing van de Stopera (het Stadhuis van Amsterdam), die plaatsvindt tot 2020. Het doel van de advisering is om er voor te zorgen dat er in 2020 een Stadhuis geopend wordt dat op het gebied van technologie niet alweer is verouderd.

NewTeam-partner Danny Mekić: “De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel zo snel op, dat het bij aanvang van zo’n grondige verbouwing lastig te zeggen is in welke wereld het gebouw een paar jaar later wordt opgeleverd. Door slimme keuzes te maken kan de Gemeente Amsterdam er voor zorgen dat het gebouw onder alle omstandigheden klaar is voor de (technologische) toekomst.”

Toch gaat het niet alleen om technologie. Mekić: “Je kunt dan wel de ICT op orde hebben en ambtenaren in staat stellen om hun werk te verrichten ondersteund door de laatste technologieën, zoals 3D-printers, als je organisatie niet mee is veranderd kun je wel digitaal willen werken — maar weet niemand hoe je digitaal moet werken. Daarom zullen wij adviseren om juist de aandacht te leggen op de organisatie en het personeel, en vervolgens in tweede instantie te bepalen hoe het gebouw ingericht moet worden en welke (IC)T benodigd is.”

NewTeam is gespecialiseerd in de begeleiding van grote organisaties die een nieuw kantoor laten bouwen of hun bestaande kantoor grondig verbouwen. Eerder adviseerde NewTeam o.a. bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Exact NV in Delft en bij de aanstaande verbouwing van het hoofdkantoor van Randstad in Diemen.

Geen gloeilamp voor de medewerkers van Philips

By Actualiteiten, OpinieNo Comments

Dit artikel is geschreven door NewTeam-partner Danny Mekic’ en verscheen in het Financieele Dagblad:

Het eerste wat je leert bij een ehbo-cursus, is dat je bij een ongeluk eerst moet zorgen voor je eigen welzijn alvorens andere mensen te helpen. De gedachte daarachter is simpel: een gezonde hulpverlener is tot meer in staat dan één die crepeert van de pijn en niet 100% kan zorgen. In FD Entrepreneur (23 december, p.15 /Philips Nederland schrapt kerstcadeaus/) viel te lezen dat Hollands Glorie in donkere tijden, Philips, het personeel dit jaar niet voorziet in een kerstcadeau, maar in plaats daarvan een bedrag van €100.000,- doneert aan een goed doel. Namens al het personeel.

Dat lijkt nobel, maar een bedrijf dat al dertig jaar krimpt heeft alleen het personeel om het tij te keren. Hoe komt dat over die hardwerkende vrouwen en mannen? Het niet-geven van een kerstcadeau levert een demotiverende prikkel op.

Juist het personeel dat er in de toekomst voor moet zorgen dat Philips een bedrijf blijft dat een maatschappelijke rol kan blijven vervullen moet het doen zonder kerstpresentje. Niet omdat er bezuinigd wordt, niet omdat het personeel zelf besloten heeft geld te doneren aan een goed doel, maar omdat het geld door de top van het bedrijf overgemaakt wordt naar een goed doel.

Goede doelen steunen is goed, en ik ben er van overtuigd dat Philips dat zeker ook in voldoende mate doet en blijft doen. Maar het personeel, dat mag je in crisistijd niet passeren met kerst.