Wie tien jaar geleden uit het raam keek, zag een compleet andere wereld dan vandaag de dag. Veranderingen in de samenleving gaan dankzij de komst van vele nieuwe technologieën sneller dan ooit, en door de toegenomen levensverwachting en kinderen die op steeds jongere leeftijd deelnemen aan het maatschappelijk verkeer moeten organisaties en overheden met steeds meer van elkaar verschillende wensen in het gebruiken van media en hun communicatie rekening houden, met respect voor de status quo én geldende wetten en regels.

NewTeam begrijpt de veranderde en veranderende wereld.

Samen met de mensen die organisaties vormen, vaak in opdracht van de hoogste leiding, gaan we op zoek naar antwoorden op vragen van vandaag en morgen. Hoe de wereld er morgen uit ziet weten we niet, maar met verstand van de vele nieuwe ontwikkelingen kunnen we er minstens voor vechten om er morgen zo goed mogelijk voor te staan. Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Toekomstgericht denken is wat we dagelijks doen, wat we ademen en waar we ons in thuis voelen. We geloven in ontwrichtende oplossingen, want een advies kan nog zo goed zijn, zonder een sublieme executie en blijvend resultaat blijven het woorden en resulteert het niet in daden. NewTeam gaat dan ook verder dan adviseren, wij helpen graag bij de juiste uitvoering.

Als jonge speler in de consultancybranche adviseert en inspireert NewTeam mensen binnen organisaties met de toekomst als uitgangspunt. Houdt scherp en daagt uit. Voedt met kennis, 1-op-1 of voor grotere groepen in de vorm lezingen en trainingen. Gevraagd en ongevraagd. We schuiven incidenteel of structureel aan bij top-management vergaderingen en verzorgen dagdelen van heisessies en strategische vergaderingen tot aan Raad van Bestuur-niveau voor de grootste organisaties in binnen- en buitenland. We verzinnen innovatieve concepten en oplossingen en zijn onderdeel van het team dat uitvoert, om de kwaliteit en voortgang te bewaken. Helpen bedrijven slimmer in te kopen. We zijn zéér kritisch maar altijd opbouwend en werken ook als schaduwadviseur voor andere adviesorganisaties.

Wat kunnen we voor úw organisatie betekenen? Onze expertise bevindt zich op het gebied van (internet)technologie, media, communicatie, ondernemerschap en het recht. Aan de rechterzijde maakt u kennis met onze experts, ze hebben allen een uniek profiel en veel ervaring, en kunnen stuk voor stuk waardevol zijn voor uw organisatie.