Skip to main content
Category

Wat we doen

  • Consultancy
  • Lezingen/keynotes/sprekers
  • Dagvoorzitters
  • Trainingen
  • Workshops
  • Media

Nieuwe contractenregels, maas in de wet? (ingezonden brief, Financieele Dagblad)

By Nieuws uit eigen keuken, Opinie, Wat we doenNo Comments

Twee jaar sporten bij Sportcity voor de prijs van één en sportschool David Lloyd biedt nieuwe klanten een gratis lidmaatschap tot 2012. De sportreuzen proberen volgens het artikel ‘Sneller van tijdschrift of fitness af’ (FD 1 november) voor langere tijd klanten binnen te halen voordat op 1 december de consumentenregels binnen het contractenrecht veranderen. De nieuwe regels maken het voor consumenten makkelijker om contracten op te zeggen, door dit te allen tijde mogelijk te maken met slechts één maand opzegtermijn. Met name sportschoolhouders zochten in het verleden de grenzen van het juridisch toelaatbare op om klanten, zelfs tegen hun zin in, zo lang mogelijk aan zich te binden. Dat zou nu tot het verleden moeten behoren.

De nieuwe wetgeving is een domper voor organisaties die periodieke investeringen moeten doen in producten of diensten voor consumenten, om deze investeringen op termijn met winst terug te kunnen verdienen. Als een bedrijf iedere twaalf maanden een investering moet doen van €50 om de consument een jaar lang een dienst ter waarde van €10 per maand te kunnen bieden, maakt het verlies als de klant na maand vier opzegt.

Voor deze bedrijven lijkt onbedoeld een sluiproute te ontstaan: wat als het bedrijf het maandbedrag verhoogt van €10 naar €120 per maand maar de tweede t/m twaalfde maand ‘gratis’ aanbiedt? In de voorwaarden kan worden opgenomen dat de eerste maand van ieder contractjaar gespreid betaald mag worden. De klant kan dan – conform de nieuwe regels – iedere maand opzeggen, maar de (jaar)vergoeding voor de ‘eerste maand’ blijft juridisch verschuldigd en opeisbaar. Daarmee verandert er de facto niets ten opzichte van de huidige situatie: bedrijven kunnen consumentencontracten voor onbepaalde tijd aanbieden waar de consument financieel gezien nog steeds niet iedere maand van af kan.

Danny Mekic’

Webwinkels aansprakelijk bij het verkopen van namaak- of nepartikelen

By Rechterlijke uitspraken, Wat we doenNo Comments

Verkoopsites als Marktplaats en eBay kunnen aansprakelijk worden gesteld als ze gebruikt worden om vervalste artikelen te verhandelen. Tot die conclusie kwam althans het Europese Hof van Justitie in een zaak die was aangespannen door cosmeticafabrikant L’Oreal.

L’Oreal eiste dat eBay verplicht zou worden gesteld om advertenties te verwijderen waarin namaak-cosmeticaproducten worden aangeboden. L’Oreal werd hierbij door het Hof in het gelijk gesteld. Volgens het Hof zijn verkoopwebsites als eBay verantwoordelijk voor de producten die via hun diensten worden aangeboden. Ook bestaat volgens het Hof de verplichting om te handelen, als  verkoopsites redelijkerwijs kunnen vermoeden dat aangeboden artikelen vervalst zijn en daar vervolgens niets tegen doen. Bij niet-handelen kan ook een financiële claim ingediend worden.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor alle websites waarop artikelen worden verhandeld die door derden te koop worden aangeboden. Dit soort websites is dan vanaf nu ook verplicht om er voor zorg te dragen dat hun gebruikers geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door het aanbieden van vervalste goederen.

eBay heeft de afgelopen jaren maatregelen heeft genomen om de verkoop van illegale spullen tot een minimum te beperken.