Misja Kloosterman stelt haar bodemloze nieuwsgierigheid graag ter beschikking. Overal vragen bij stellen, het hele spectrum belichten, de juiste verbanden leggen en geen overhaaste conclusies trekken. In haar denkproces leveren anderen een belangrijke bijdrage als klankbord voor ideeën en theorieën, om ontwikkelende gedachten te prikkelen. Het is mooi om van een hoog abstractieniveau toe te werken naar concrete antwoorden op complexe vraagstukken. Zeker in deze wereld van theoretische mogelijkheden.Business Analyst Misja Kloosterman

Tijdens haar studie heeft Misja zich verdiept in ondernemerschap en bedrijfsstrategie. Aansluitend hierop heeft ze de regio West-Friesland geholpen bij het communicatietraject rondom de decentralisaties van het sociale domein, voor KLM ‘social media’ beheerd en als community manager bij een reclamebureau gewerkt. Een altijd aanwezige passie voor (geo)politiek, innovatie en technologie heeft er toe geleid dat zij zich aansloot bij NewTeam.

Als spreker en analist helpt ze organisaties het krachtveld van onze snel veranderende wereld te begrijpen. “Er is niet enkel sprake van een inhaalslag die gemaakt moet worden. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om organisaties toekomstbestendig te maken.”