De informatie in dit e-mailbericht is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien het e-mailbericht niet voor u is bestemd en bij vergissing bij u terecht is gekomen verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen en het bericht te vernietigen. Verspreiding, openbaarmaking of gebruik van de inhoud van het e-mailbericht is niet toegestaan. Opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden.

The information in this e-mail message is strictly private and confidential, and only intended for the addressee.

Should you receive this message by mistake, we kindly ask you to contact us immediately and destroy the e-mail message. Any use of the contents, reproduction or disclosure to third parties is strictly prohibited. Assignments will only be accepted and carried out under application of our general terms and conditions.